sobota, 17. maj 2014

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA oziroma MATURE, ZAGOVOR

K meni na zagovor praktičnega dela zaključnega izpita oziroma mature, lahko pristopijo vsi dijaki, ki so projektno delo oddali do 16. 5. 2014 do 24 ure po internetni pošti in so uspešno zaključili letnik. Tiskano, popravljeno in speto projektno delo dijaki oddajo na dan ustnega zagovora. Izjeme so le tisti dijaki, ki imajo z menoj sklenjen dogovor in so sodelovali na forumu mehatronike 2014.

Dijaki katerim sem mentor in ki so v danem roku oddali zadovoljivo projektno delo so: Ivan Kovaček, Martin Mrlak, Aleksander Mrdja, Luka Černivec, Jernej Lukan, David Janež, Jan Omerza, Janez Zupančič, Jan Letnar.

Dijaki s posebnim dogovorom so: Jure Strmljan, Tilen Goli, Klemen Bergant.

Ker vem, da se napake lahko dogajajo in da se tudi sam lahko zmotim, napisana lista dijakov ni dokončna. Če se ne najdete, potem me morate poiskati, da se o zadevi pogovoriva.

DODATNO dodani dijaki: Vozelj Matej, Debevec Miha in Poljančič Alen.

Prof. M2M  

Ni komentarjev:

Objavite komentar